Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Registrácia vystavovateľov NV2019

On-line registrácia vystavovateľov na kongres Nová Veterinária 2019 je ukončená. Ak máte stále záujem zúčastniť sa na tejto akcii, kontaktujte prezident@savlmz.sk


Organizačný tím