Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Susan Little

Susan Little DVM, DABVP (Feline)

Dr. Susan Little získala titul bakalára na Dalhousie Univerzite v Novom škótsku (Kanada) v roku 1983 a doktorát veterinárnej medicíny na Ontario Veterinary College Univerzity of Guelph v roku 1988.Vo felínnej praxi pracuje od roku 1990 a diplomantúru v tomto odbore získala v roku 1997. Túto opätovne obhájila v roku 2006. Je spolumajiteľkou dvoch špecializovaných mačacích kliník v Ottawe, Kanada. Je členkou výboru Winn Feline Foundation a Americkej asociácie veterinárnych lekárov felínnej medicíny a zároveň je konzultantkou mačacej medicíny pre Veterinary Information Network. Medzi jej ďalšie aktivity patria: práca vo výbore  National Board of Veterinary Medical Examiners, Pet Nutrition Alliance a Canadian Veterinary Medical Association. Zároveň pôsobí ako stály recenzent Canadian Veterinary Journal a Journal of Feline Medicine and Surgery. V roku 2010 získala Dr. Little cenu Canadian Veterinary Medical Association Small Animal Practicioner. Je editorom a spoluautorom novej učebnice Mačka - klinická medicína a manažment (The cat - Clinical Medicine and Management, Elsevier, 2011).