Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Ubytovanie

Účastníci kongresu a vystavovatelia si zabezpečujú ubytovanie individuálne.

 

 

 

Možnosti ubytovania: Hotely, penzióny, ubytovne v Nitre a v okolí