Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Miesto akcie

Miestom konania veľtržno výstavného kongresu Nová Veterinária 2019 je pavilón M2 (výstavná časť) a M3, K (prednášková časť) v areáli:

AGROKOMPLEX - VÝSTAVNÍCTVO NITRA, štátny podnik
Výstavná 1232, 949 01 Nitra

Trasu na výstavisko si môžete vyhľadať tu.

Vstup na výstavisko je zabezpečený cez bránu B1 na Výstavnej ulici (vystavovatelia v piatok). Pre parkovanie účastníkov kongresu je určená plocha v centre výstaviska, vystavovateľom je určené parkovisko P3 za pavilónom M4. (počas noci nesmie v areáli zostať zaparkované žiadne auto)