Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Tomáš Procházka

MVDr. Tomáš Procházka CertCAAPR

- 2015 - Ukončenie štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (MVDr.)
- 2015-2016 - prax na veterinárnej ambulancii v Košiciach
- Od 2016 - Veterinárny fyzioterapeut vo wetPet - Rehabilitačné centrum pre psy a mačky v Košiciach
- 2016 - Seminár Fyzioterapie psů II., Vyškov (MVDr. I. Hylák, MVDr. A. Tomek DipECVN)
- 2017 - Vetfair 2017 - Seminár “Fyzioterapie a Rehabilitace v praxi malých zvířat”
- 2018 - Seminár “Pes nie je robot - Starostlivosť o psieho športovca”, Mgr. Koleničová
- 2018 - Seminár “Kritické situace nejen při rehabilitaci zvířat a doplňky výživy pro ortopedické pacienty”
- 2017-2019 - Kurz “Fyzioterapeut a Rehabilitační pracovník malých zvířat” - Asociace Fyzioterapie a Rehabilitace zvířat Českej republiky, z.s.
- Od 2019 - Certifikovaný člen Asociace Fyzioterapie a Rehabilitace zvířat Českej republiky, z.s. (CertCAAPR)
- 2019 - Kurz “Kinesiotaping pro psy”, AFRZČR, z.s., MVDr. Sabine Mai, MSc, MAS, CCRP