Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Kontakt

Nová Veterinária 2019
Agrokomplex, Pavilón M2, M3, K, Nitra
25.-28. Október 2019

Kontakt na hlavného organizátora kongresu:

účastníci kongresu: info@savlmz.sk

vystavovatelia: prezident@savlmz.sk
MVDr. Róbert Maňko – prezident:  + 421 905 511 971

SAVLMZ
Jadrová 11
821 02 Bratislava
IČO: 31305962
DIČ: 2021378128
IČ DPH: SK2021378128