Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Richard Kapalko

MVDr. Richard Kapalko

- 2017 v príprave na Cert SAS a AdvCert SAOS (pokročilá ortopedická chirurgia) ESVPS (European School of Veterinary Postgraduate Studies, UK)
- 2000 Veterinárna nemocnica Bennett v Bratislave, ortopédia & traumatológia
- 1998 externship University of Florida, Dept. of Zoo and Wildlife Medicine (tútor referenčný chirurg Prof. Avery Bennett Dipl.ACVS)
- 1996 - 1999 odb. asistent, Katedra chirurgie, ortopédie a zobrazovacích disciplín UVM v Košiciach
- Pravidelný účastník ortopedických špecializačných workshop a stáží pod gesciou ESVOT, SCIVAC a ESVPS