Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Workshop RTG

Kazuistiky z praxe - pes, mačka

Sobota, 26.10.2019, doobeda a poobede

09:00-10:30 TENTO BLOK JE UŽ NAPLNENÝ Case reporty na ktorých je niečo zaujímavé (Marta Schmidhalter-Pekárková)
11:00-12:30 TENTO BLOK JE UŽ NAPLNENÝ Case reporty na ktorých je niečo zaujímavé (Marta Schmidhalter-Pekárková)
14:00-15:30 TENTO BLOK JE UŽ NAPLNENÝ Case reporty na ktorých je niečo zaujímavé (Marta Schmidhalter-Pekárková)
16:00-17:30 TENTO BLOK BOL  PRE NEDOSTATOČNÝ ZÁUJEM ZRUŠENÝ Case reporty na ktorých je niečo zaujímavé (Marta Schmidhalter-Pekárková)

Štyri rovnaké bloky intenzívneho "čítania" RTG, CT a MRI snímkov, sprevádzané komentárom dipomovaného chirurga...

Podľa záujmu o zvyšný program kongresu si môžete vybrať termín 90min workshopu ráno, doobeda alebo poobede.

Maximálny počet účastníkov 35, k dispozícii aj pre záujemcov mimo hlavný program (pre účastníkov kongresu Nová Veterinária 2019 v cene vložného). Pri účasti menej ako 10 poslucháčov sa workshop neuskutoční!

Sprievodný odborný program - sobota Doktor - člen SAVLMZ(ČAVLMZ) Doktor - nečlen Študent - člen SAVLMZ Študent - nečlen
Registrácia na workshop je možná aj bez účasti na celom víkendovom programe! Využite rovnakú on-line registráciu ako na hlavný program a zabezpečte si miesto včas. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%. (Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Workshop RTG, 26.10.2019 (účastník víkendového programu) v cene víkendového odborného programu
Workshop RTG, 26.10.2019 (účastník len na workshope) 40€ 60€ 40€ 60€

 lektor: MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková DipECVDI