Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Mastocytom nevyberá – cielená liečba tiež u mačiek

 

Sobota 26.10.2019

Spoločnosť Cymedica Vás srdečne pozýva na tematické prednášky, ktoré sa uskutočnia v dvoch rovnakých blokoch:

09.30 – 10.35 Masivet, cielená terapia vo veterinárnej medicíne (Solveigh Köpke)

10.35 – 10.45 prestávka

10.45 – 11.30 Masitinib vo felínnej medicíne - praktické skúsenosti s liečbou mačiek (Ľuboš Kustra)

11.35 – 12.20 Odber a spracovanie vzoriek pre patologické a cytologické vyšetrenie, alebo ako získať od patológov čo najviac informácií (Kristína Takácsová)

12.20 – 13.00 obed

13.00 – 14.05 Masivet, cielená terapia vo veterinárnej medicíne (Solveigh Köpke)

14.05 – 14.15 prestávka

14.15 – 15.00 Masitinib vo felínnej medicíne - praktické skúsenosti s liečbou mačiek (Ľuboš Kustra)

15.05 – 15.50 Odber a spracovanie vzoriek pre patologické a cytologické vyšetrenie, alebo ako získať od patológov čo najviac informácií (Kristína Takácsová)