Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Plénum SAVLMZ

Prezident SAVLMZ oznamuje, že sa 26.10.2019 v pavilóne M3, výstavisko Agrokomplex, po skončení odborného programu, uskutoční riadne zasadnutie Pléna SAVLMZ.

Úprimne uvítame účasť každého člena SAVLMZ.

Prezídium SAVLMZ