Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

On-line registrácia účastníkov NV2019

On-line registrácia na kongres Nová Veterinária 2019 je ukončená. Ak máte záujem zúčastniť sa na tejto akcii, môžete sa registrovať priamo v čase konania kongresu. Na registráciu si rezervujte dostatok času. Vložné bude zvýšené o 15€ - príplatok za registráciu, resp. platbu na mieste. Zborník prednášok bude k dispozícii už len v elektronickej podobe.


Organizačný tím