Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Prezentácia odborných znalostí/kliniky v stánku Royal Canin

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

pripravili sme pre vás možnosť prezentácie vašich odborných znalostí alebo vašej kliniky na kongrese Nová Veterinária.

V rámci stánku  poskytneme priestor pre ďalšiu prednáškovú miestnosť, kde ponúkame možnosť prezentácie referenčných pracovísk alebo odborných prednášok. Prednášky budú zaradené do oficiálneho programu Novej Veterinárie.

Projekt zastrešuje

Cena prezentačného času: každých 15min / 15€ (pre členov SAVLMZ a študentov) alebo 50€ (pre nečlenov SAVLMZ).

Prihlásiť sa môžete online v rámci registrácie na kongres Nová Veterinária.

Sobota 26.10.2019

ČAS PREDNÁŠAJÚCI TÉMA KLINIKA/SPOLOČNOSŤ
9:00 - 9:15      
9:15 - 9:30      
9:30 - 9:45      
9:45 - 10:00      
10:00 - 10:15      
10:15 - 10:30    MVDr. Miroslav Faga Manažment poškodenej rohovky I. Vetwell
10:30 - 10:45   RNDr. Miroslav Kubeš, CSc. Kneňové bunky na liečbu z Animcell Laboratories  Animcell Laboratories  
10:45 - 11:00   Ing. Igor Bauer Čo dokáže ukázať dobrá analýza dát z veterinárneho pracoviska - reálne prípady zo SR a ČR  MSD Animal Health
11:00 - 11:15   MVDr. Ladislav Smatana Nutričná podpora renálneho pacienta Royal Canin
11:15 - 11:30   MVDr. Michaela Nováková Kde nemôže ortopéd, tam pošle MD injekcie, alebo LCC a artróza inak   
11:30 - 11:45      
11:45 - 12:00      
12:00 - 12:15      
12:15 - 12:30      
12:30 - 12:45      
12:45 - 13:00   MVDr. Ladislav Smatana Nutričná podpora pacienta s ochorením pečene a manažment anorexie Royal Canin
13:00 - 13:15   Posterová sekcia  
13:15 - 13:30   Posterová sekcia  
13:30 - 13:45   Posterová sekcia  
13:45 - 14:00   Posterová sekcia  
14:00 - 14:15  Ing. Igor Bauer Čo dokáže ukázať dobrá analýza dát z veterinárneho pracoviska - reálne prípady zo SR a ČR   MSD Animal Health 
14:15 - 14:30  MVDr. Miroslav Faga Manažment poškodenej rohovky II. Vetwell
14:30 - 14:45      
14:45 - 15:00      
15:00 - 15:15  MVDr. Jana Hromádková Využitie injekčného kolagénu vo veterinárnej praxi inPHARM
15:15 - 15:30      
15:30 - 15:45      
15:45 - 16:00  MVDr. Ladislav Smatana Nutričná podpora pacienta v prípade GIT ochoreni Royal Canin 
16:00 - 16:15  RNDr. Miroslav Kubeš, CSc. Kneňové bunky na liečbu z Animcell Laboratories  Animcell Laboratories 
16:15 - 16:30  MVDr. Miroslav Faga Manažment poškodenej rohovky III. Vetwell
16:30 - 16:45      
16:45 - 17:00      
17:00 - 17:15      
17:15 - 17:30      

Nedeľa 27.10.2019

ČAS PREDNÁŠAJÚCI TÉMA KLINIKA/SPOLOČNOSŤ
9:00 - 9:15      
9:15 - 9:30      
9:30 - 9:45      
9:45 - 10:00      
10:00 - 10:15      
10:15 - 10:30      
10:30 - 10:45      
10:45 - 11:00      
11:00 - 11:15      
11:15 - 11:30      
11:30 - 11:45      
11:45 - 12:00      
12:00 - 12:15      
12:15 - 12:30      
12:30 - 12:45      
12:45 - 13:00