Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Solveigh Köpke

Dr. Solveigh Köpke

V roku 2010 získala licenciu na praktizovanie veterinárnej medicíny (aprobáciu) na Slobodnej univerzite v Berlíne (Free University of Berlin). Od mája 2014 pracuje ako vedecká poradkyňa pre AB Science pre severné a východné Nemecko. Tam poskytuje technickú podporu veterinárom žijúcim v danej oblasti, udržiava kontakt s kľúčovými lídrami verejnej mienky, trénuje obchodných zástupcov, pravidelne aktualizuje vedecké materiály, pripravuje semináre o TKI vo veterinárnej medicíne a účastní sa národných aj medzinárodných kongresov veterinárnej medicíny. Navyše je zodpovedná aj za súlad s farmakovigilatnými nariadeniami.

V roku 2014 vydala dizertačnú prácu s názvom: „Karcinogénny potenciál trans mastných kyselín: Štúdia účinkov na profil expresie miRNA v ľudských bunkách rakoviny hrubého čreva,“ na ktorej pracovala od roku 2011 vo Federálnom inštitúte pre hodnotenie rizík (BfR), na oddelení pre bezpečnosť potravín, v jednotke zaoberajúcej sa analytikou a toxikokinetikou súvisiacou s účinkom.