Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

On-line registrácia vystavovateľov NV2019

Na naše akcie sa aj vystavovatelia registrujú elektronicky. Prvýkrát je potrebné vyplniť viac údajov súvisiacich s kontaktnou osobou a samotnou firmou, v budúcnosti však už systém po prihláseni do Zóny návštevníkov tieto údaje predvyplní za Vás.

 

VSTUP DO REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA VYSTAVOVATEĽOV PRE KONGRES NOVÁ VETERINÁRIA 2019