Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Dôležité dátumy

04.08.2019   spustenie on-line registrácie vystavovateľov
     
30.08.2019   spustenie on-line včasnej registrácie účastníkov
     
01.10.2019   uzávierka registrácie vystavovateľov
     
07.10.2019   posledný deň pre registráciu so zníženým vložným!
     
07.10.2019   uzávierka posterov
     
20.10.2019   ukončenie on-line štandardnej registrácie
     
26.10.2019   priama registrácia so zvýšeným vložným