Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Predkongresový deň SPDD

SPDD už däviaty ročník ponúka odborný workshop kolegom, ktorí sa zaoberajú ortopedickou diagnostikou. 

Opäť ponúkame možnosť tréningu interpretácie kritérií DBK a DLK. Spoločnú diskusiu o sporných nálezoch vybraných komplikovaných röntgenogramov desiatich bedier a desiatich lakťov. Môžete sa zapojiť do diskusie za účasti pätnástich certifikovaných posudzovateľov s konečným komentárom dvoch diplomovaných špecialistov. Máme možnosť porovnať a korigovať správnosť svojej interpretácie nálezov dysplázie na komplikovaných a sporných röntgenogramoch. V poobednom programe si vypočujeme prednášky na témy DBK a DLK.

Odborný program sekcie SAVLMZ - 25.10.2019, Hotel Auto-JAS, Nitra
(Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Člen SAVLMZ Nečlen Obed
Registrácia, resp. platba na mieste nie je možná! Využite rovnakú on-line registráciu ako na víkendový program a ušetrite platbou pred začiatkom kongresu. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%.
Predkongresový deň SPDD (členovia SPDD - 0€) 100€ 120€ 9,00€

08:00 – 08:15   registrácia

08:15 – 10:00   workshop – Interaktívne posudzovanie röntgenogramov DBK.

                            Spoločná diskusia o vyhodnotení sporných kritérií desiatich vybraných komplikovaných röntgenogramov. Diskusia bude prebiehať s odborným komentárom dvoch diplomantov. Röntgenogramy budú prezentované dataprojekciou.

10:00 – 10:30  prestávka

10:30 – 12:00  workshop  – Interaktívne posudzovanie röntgenogramov DLK.

                           Spoločná diskusia o vyhodnotení sporných kritérií desiatich vybraných komplikovaných röntgenogramov. Diskusia bude prebiehať  s odborným komentárom dvoch diplomantov. Röntgenogramy budú prezentované dataprojekciou.

12:00 – 13:00  prestávka na obed

13:00 – 13:30  prednáška – DBK, röntgenologické nálezy a špecifiká u mačiek.

                          MVDr. Marta Schmidhalter diplomate ECVDI

13:30 – 14:15  prednáška –  Skríningová diagnostika spondylosis derformans, kategorizácia, dedičnosť, röntgenologické nálezy a sporné interpretácie. Ako odlíšiť difúznu idiopatickú skeletálnu hyperostózu (DISH) stavcov.

                          Bernd Tellhelm DVM. diplomate ECVDI

14:15 – 14:45  prestávka           

14:45 – 15:30  prednáška –   Nie každé ortopedické ochorenie lakťa a bedra je dysplázia. Kazuistiky s diskusiou.                       

                          MVDr. Marta Schmidhalter  diplomate ECVDI

15:30 – 15:45    prestávka

15:45 – 17:15   prednáška -  Diagnostika prechodových stavcov (LTV), röntgenologické nálezy, varianty patológie a sporné interpretácie.

                           Bernd Tellhelm DVM. diplomate ECVDI

17:15 – 17:45  Diskusia

Prednášajúci: Bernd Tellhelm DVM. DipECVDI, MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková DipECVDI