Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Andrej Daniš

MVDr. Andrej Daniš

Promoval som na UVL v Košiciach v 2001, po promócii som začínal v súkromnej praxi v zahraničí, v roku 2007 som sa vrátil na Slovensko. Odvtedy pracujem ako internista, najskôr v Bratislave, od roku 2017 vo Veterinárnej nemocnici Anima, v roku 2018 som si založil vlastnú prax v Liptovskom Mikuláši. Pravidelne publikujem, prednášam a som členom prekladateľského kolektívu BSAVA Manuálov. Profesne sa zaujímam najmä o felínnu medicínu.