Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Praktická medicína mačiek

 

Sobota 26.10.2019

09.00 – 09.45 Praktický prístup ku ochoreniam HDC (Elise Robertson)

09.45 – 10.30 Praktický prístup ku ochoreniam DDC (Elise Robertson)

10.30 – 11.30 prestávka

11.30 – 12.00 Vybrané kapitoly z mačacej reprodukcie (Gabriela Zelinková) sponzoruje Virbac

12.00 – 12.45 Praktický prístup ku otitis externa – endoskopické hľadisko (Elise Robertson)

12.45 – 14.10 obed

14.10 – 14.55 Prístup ku ochoreniu obličiek – využitie SDMA v diagnostike (Susan Little)

14.55 – 15.40 Hepatobiliárne ochorenia (Susan Little)

15.40 – 16.40 prestávka

16.40 – 17.25 Manažment anorektických mačiek – sú vyživovacie sondy naozaj potrebné? (Susan Little)

 

Nedeľa 27.10.2019

09.00 – 09.45 Praktický prístup ku ochoreniam pažeráka (Elise Robertson)

09.45 – 10.30 Praktický prístup ku ochoreniam predného GIT (Elise Robertson)

10.30 – 11.30 prestávka

11.30 – 12.15 Praktický prístup ku ochoreniam zadného GIT (Elise Robertson)

12.15 – 13.00 Manažment súbežných ochorení I – Pankreatitída a IBD (Susan Little)

13.00 – 14.10 obed

14.10 – 14.55 Manažment súbežných ochorení II – Hypertyreóza a CKD (Susan Little)

14.55 – 15.40 Zdravotná starostlivosť v rôznych štádiách života mačiek (Susan Little)