Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Sponzori a partneri kongresu

Naša vďaka patrí všetkým zúčastneným firmám a podporovateľom kongresu Nová Veterinária 2019.

Generálny sponzor SAVLMZ
Hlavný partner SAVLMZ
Hlavní partneri kongresu
Diamantový partner
Platinoví partneri
Slo-Werfft, spol. s r. o.
Hlavný partner veterinárnej techniky
Špeciálni partneri kongresu
Mediálni partneri
Slovenský partner
BRUTUS Mäsovýroba Trebišov