Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Ľuboš Kustra

MVDr. Ľuboš Kustra, MRCVS

Pán doktor je členom Českej komory veterinárnych lekárov, členom Českej Asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat, podsekcie venujúcej sa onkológii malých zvierat a Journal Club, v ktorých pôsobí od roku 2018 pasívne. Momentálne je členom “Royal College of Veterinary Surgeons”, Britskej komory veterinárnych lekárov malých zvierat a Britského veterinárneho združenia, v ktorých pôsobí aktívne. V súčastnosti sa tiež venuje postgraduálnemu štúdiu na tému „Chirurgia malých zvierat“ PGCert pod záštitou Nottingham Trent University a BSAVA.