Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Skúška posudzovateľa DBK a DLK

Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) – odborná sekcia SAVLMZ, Vám oznamuje, že dňa 24.10.2019 v priestoroch hotela Auto-JAS v Nitre umožní záujemcom o posudzovanie DBK a DLK absolvovanie komisionálnej skúšky.

Úspešné zloženie skúšky je podmienkou pre členstvo v Spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) - odbornej sekcie SAVLMZ ako aj pre zaradenie do zoznamu posudzovateľov SPDD uverejneného na webových stránkach SPDD a SAVLMZ (www.savlmz.sk). Tlačivá a pokyny pre posúdenie nájdete na webových stránkach SPDD.

Celú pozvánku si môžete opozrieť TU.