Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Elise Robertson

Dr Elise Robertson BS BVetMed MANZCVSc(Feline) DipABVP(Feline) FHEA MRCVS

Elise promovala s vyznamenaním v roku 1998 na Coloradskej štátnej univerzite (odbor anatómia ľudí a neurofyziológia) a v roku 2003 na kráľovskej veterinárnej akadémii Londýnskej univerzity (takisto s vyznamenaním). V roku 2008 sa stala členom akadémie veterinárnych vied Austrálie a Nového zélandu (odbor felínna medicína) a Americkým certifikovaným diplomantom v obore felínnej medicíny. Prevádzkuje mobilný servis felínnej medicíny a endoskopie/endochirurgie (psov a mačiek) pre viac ako 125 veterinárnych pracovísk v juhovýchodnom Anglicku. Štvrťročne poskytuje referenčný servis a kontinuálne postgraduálne vzdelávanie v krajinách juhovýchodnej Ázie, vrátane krajín ako Thajsko, Singapúr, Malajzia, Taiwan. Vzdelanie v oblasti endoskopie a „key hole“ chirurgie absolvovala na známych humánnych a veterinárnych akademických inštitúciách v Spojenom kráľovstve, Francúzku, Nemecku, Taliansku a USA.