Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Veterinárny študentský kongres

Pre registráciu použite on-line formulár Nová Veterinária 2019. V prípade, že sa chcete zúčastniť len na študentskom kongrese, vyberte si voľbu registrácie na piatkový program.