Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Kristína Takácsová

MVDr. Kristína Takácsová

Absolvovala štúdium na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne na Fakulte veterinárneho lekárstva v roku 2005. Po skončení štúdia sa venovala praxi malých zvierat na viacerých veterinárnych klinikách. 5 rokov pôsobila na veterinárnej klinike Petvet so zameraním na internú medicínu a laboratórnu diagnostiku. Od roku 2012 pracuje ako veterinárny konzultant pre veterinárne diagnostické laboratórium LABOKLIN s. r. o. Zaujíma sa o klinickú patológiu, hlavne hematológiu a cytológiu. Náplňou jej práce je okrem laboratórnej a konzultačnej činnosti aj školenia v oblasti hematológie. Pravidelne sa zúčastňuje na vzdelávacích akciách.