Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Program

Tento ročník je program zameraný len na spoločenské zvieratá, ale široký záber našich prednášajúcich zabezpečí vzdelávací zážitok pre každého veterinárneho lekára.

Praktická medicína mačiek

Prednášky v anglickom jazyku so simultánnym tlmočením

Detail

Endoskopický workshop

Workshop určený pre každého, kto sa bližšie zaujíma, venuje endoskopii alebo s ňou chce začať a rozumie anglicky...

Detail

Workshop RTG

Dva rovnaké bloky intenzívneho "čítania" RTG, CT a MRI snímkov, sprevádzané komentárom dipomovaného chirurga...

Detail

Veterinárny študentský kongres

III. Česko-Slovenský študentský veterinárny kongres
Pre študentov od študentov...

Detail

Predkongresový deň SPDD

SPDD - odborná sekcia SAVLMZ si opäť, nie len pre svojich členov, pripravila celodenné "čítanie" RTG s podrobným vysvetlením nálezov od diplomantov...

Detail

Sobotný večerný program

Opäť krstíme, funkujeme a bavíme sa...

KAPACITA SPOLOČENSKEJ SÁLY JE NAPLNENÁ, LÍSTOK UŽ NIE JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ

Detail

Prezentácia odborných znalostí/kliniky v stánku Royal Canin

Možnosť prezentácie vašich odborných znalostí alebo vašej kliniky...

Detail

Posterová sekcia

Postery budú prezentované v stánku Royal Canin v čase 13:00-14:00, vstup je voľný.

Detail