Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

O kongrese

NOVÁ VETERINÁRIA

najväčšie stretnutie veterinárskej obce na Slovensku.

V roku 1992 sa začala história tejto akcie, vtedy ešte Kongresu SAVLMZ v Dome techniky v Košiciach. Doba si žiadala odborné vzdelávanie zamerané na problematiku spoločenských zvierat a tiež možnosť prezentácie farmaceutických firiem, uvádzajúcich sa na trh.

Veľtrh naberal na rozmeroch, odborný program pomáhali zabezpečovať aj spriatelené asociácie Slovenská hipiatrická spoločnosť a Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat. Názov sa zmenil na Veterinária a tak sme ho poznali až do roku 2003.

V rokoch 2004 – 2008 sa táto najväčšia slovenská veterinárska akcia presunula do Banskej Bystrice, už pod názvom Nová Veterinária. Vyžiadali si to priestorové požiadavky na prednáškové sály a vystavovateľské kóje. Na jeseň v roku 2009 oslavovala Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach okrúhle výročie svojho založenia a preto mala Nová Veterinária jednoročnú prestávku.

Návrat v roku 2010 bol už do nových priestorov nitrianskeho Agrokomplexu. Výstavná plocha takmer 2500m2, viac ako 55 prihlásených firiem, 5 prednáškových sál a celkový počet zúčastnených cez 780 bol výsledok z minulého roka.

Od 2017 sme sa vrátili ku konceptu odborného programu s problematikou praxe spoločenských zvierat a prezentácie tém, ktoré zamestnávajú najmä veterinárov zameraných na spoločesnké zvieratá. Výstavná časť je však naďalej určená pre všetkých veterinárnych lekárov.