Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Neľahký prípad - čo ďalej. Prípady z praxe.

09.00-09.30 Klinické vyšetrenie srdcového pacienta – ako z minima vyťažiť maximum (Daniš)

09.30-10.00 Dermatologické vyšetrenie v praxi prvého kontaktu – kedy riešiť a kedy referovať - kazuistiky (Kovalik)

10.00-10.30 CT vyšetrenie vo veterinárnej praxi – výhody, nevýhody, indikácie  - kazuistiky (Mitra)

10.30-11.30 prestávka

11-30-12.00 Rehabilitácia vo veterinárnej praxi – základné princípy (Mitrová)

12.00-12.30 Zaujímavé kazuistiky (Ščerbáková)

12.30-14.10 obed

14.10-14.40 Dermatologické vyšetrenie v praxi prvého kontaktu – kedy riešiť a kedy referovať - kazuistiky (Kovalik)

14.40-15.10 CT vyšetrenie vo veterinárnej praxi – výhody, nevýhody, indikácie - kazuistiky (Mitra)

15.10-15.40 Rehabilitácia vo veterinárnej praxi – základné princípy (Mitrová)

15.40-16.30 prestávka

16.30-17.00 Klinické vyšetrenie srdcového pacienta – ako z minima vyťažiť maximum (Daniš)

17.00-17.30 Zaujímavé kazuistiky (Ščerbáková, Mitra)