Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Sekcia Veterinárna sestra/technik

Sobota 26.10.2019

 

09.00 – 09.45 Anestetický monitoring I

09.45 – 10.30 Anestetický monitoring II

10.30 – 11.30 prestávka

11.30 – 12.15 Fyziológia a rozpoznanie bolesti

12.15 – 13.00 Multimodální analgézia

12.45 – 14.10 obed

14.10 – 14.55 Zásady výživy pacienta po operácií (Ladislav Smatana, Royal Canin)

14.55 – 15.40 Obsluha inhalačných prístrojov

15.40 – 16.40 prestávka

16.40 – 17.25 Postanestetická starostlivosť

Prednášajúci: MVDr. Vojtěch Novák, CertVA