Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Monika Mitrová

MVDr. Monika Mitrová

Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach absolvovala v roku 2004. Neskôr jej cesta viedla do Veľkej Británie, kde počas štyroch rokov pracovala ako veterinárna lekárka na viacerých renomovaných veterinárnych pracoviskách, medzi inými aj práca pre PDSA (charitatívna organizácia na záchranu zvierat). Pracuje na svojej špecializácii vo veterinárnej fyzioterapii a rehabilitácii a získaní medzinárodne uznávaného Canine Rehabilitation Certificate (CCRP). Absolvovala odbornú stáž vo veterinárnych rehabilitačných centrách v Bukurešti, Malorke a vo Viedni. Od roku 2018 je členom VEPRA – Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association.