Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra