Nová Veterinária 2019
25. - 27. október 2019
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Knižnica SAVLMZ

Viac v Eshope SAVLMZ

Leták pre veterinárnych lekárov, určený na edukáciu majiteľov spoločenských zvierat. Porovnanie odborného stomatologického ošetrenia vo veteriárnej praxi vs. ošetrenie bez anestézy (AFD).


 

 

 

 

 

 

 

Knižka sa rodila v priebehu roka 2017. Predstavuje súbor teoretických podkladov k prednáškam prezentovaným na Jarnom kongrese SAVLMZ v Piešťanoch a na Novej Veterinárii v Nitre. Našou snahou bolo vytvoriť publikáciu, ktorá by čitateľovi mohla poslúžiť aj mimo kongresu a predstavovala by tak pre neho dlhodobý prínos.